Jour

Meny

Ett liv på dina villkor

Syftet med personlig assistans är att du så långt det är möjligt ska leva det liv du vill leva. Ett liv på dina villkor. Eftersom vi alla har olika behov och önskemål har Livsanda därför ett så flexibelt erbjudande som möjligt.

En del önskar hjälp med allt i processen kring assistans – rekrytering och anställning av assistenter, all schemaläggning och administration.  Andra sköter gärna mycket själva, till exempel rekrytering. Då finns vi bara med som arbetsgivare för assistenterna och sköter administration kring löner och ekonomi. Huvudsaken för oss är att det är du som bestämmer vad som är bäst för dig. Dessutom är inget beslut ristat i sten. Vill du ändra på något räcker det oftast med ett samtal eller mail.

Vi erbjuder även olika sociala gruppaktiviteter så som; Redaktionen, Måndagsträffen, Jympagruppen och Temaeftermiddagar. För mer information om våra grupper klicka här.

Livsanda Omsorgsteam

Livsanda assistans koncept omsorgsteam vänder sig till dig som God man eller Förvaltare med en brukare med stora omfattande stödbehov som har personlig assistans. Omsorgstunga personer kräver ofta olika insatser som kan vara svåra att samordna. Genom ett nära samarbete tar vi på oss ett samordningsuppdrag för att få till bästa möjliga personliga assistansen för varje kund.

Vårt omsorgsteam har specialistkunskap inom att coacha grupper och kunder med kritiska händelsemoment. Vi utser en personlig kundansvarig som blir spindeln i nätet mellan olika insatser. Vårt arbetssätt är indelat i tre faser.

Utredningsfasen

Vi utreder först vilka prövningar som kunden och gruppen har, ökar synligheten på vad som fungerat väl respektive mindre väl, intervjuar alla runt kunden för att få deras subjektiva bild kring situationen och uppmärksammar varje individ för att vi ska kunna skapa oss en helhetsbild.

 Utvecklingsfasen

Utifrån utredningen presenteras nu ett arbetssätt för att utveckla gruppen. Vi sätter här in de åtgärder som behövs i form av en fungerande arbetsledare, anställer ny personal, handledning, samtal med psykoterapeut för anhöriga, kunden eller assistenter, utbildningar, ansöker om nya eller utökade beslut. Alla arbetar mot samma mål - en fungerande assistanssituation runt kunden. Kundansvarig samarbeta med Försäkringskassan, arbetsledaren, LSS handläggare, God man, Förvaltare, hälso- och sjukvård, anhöriga, personliga assistenter och superarbetsledaren.

Långsiktiga fasen

Målet är att få en långsiktig och kvalitativ personlig assistans runt varje kund. Att kunden, deras anhöriga och assistenterna ska samarbeta och känna trygghet i assistanssituationen. Vi bibehåller ett nära samarbete med kunden kontinuerligt via kundbesök, handledning och coachning av arbetsledare.

 

Lite mer garanti

Det är så lite som krävs. Så lite som kan göra stor skillnad. Det är så lite som betyder så mycket. Ibland bara ett ord. Därför gör vi alltid lite mer. Vill lite mer. Lite mer av allting. För våra kunder, deras anhöriga och våra assistenter. Engagerar oss lite mer och lyssnar lite mer. Tänker lite mer och är lite öppnare. Lite mer livsglädje helt enkelt.

Engagerat

Ta del av våra Levande hus, resor och festligheter. Vi gillar att träffas under lediga former. Flera gånger om året hälsar vi alla välkomna till ”Livsandas levande hus” med olika teman. Vi arrangerar också besök och resor till t.ex. konserter, sportevenemang och andra aktiviteter. Självklart har vi även julfest för kunder och anställda.

Trygg

Jour, Livsandapärm, arbetsplatsmöten var 6:e vecka och månadsrapporter. Som kund hos oss har du din personliga Livsandapärm med all information du behöver. Minst var 6:e vecka, eller efter dina behov, har vi kundbesök med dig, dina assistenter och din kontaktperson för att stämma av att du är nöjd. Varje månad får du också en rapport kring allt ekonomiskt. Vi har även jour alla dagar när kontoret inte är öppet. Det kan också vara tryggt att veta att vi är IVO-godkända (lämplighetstillstånd att bedriva assistansverksamhet) samt har AAA soliditet, vilket är det högsta kreditbetyg ett aktiebolag kan få.

Flexibelt

Vi formar samarbetet utifrån dina behov. Hur mycket råd, stöd och hjälp du önskar av oss avgör du. På samma sätt som att det är du som bestämmer vilken profil dina assistenter ska ha och hur du vill ha din assistans utformad. Varje år mäter vi också hur nöjda våra kunder är med vårt bemötande, vår servicegrad och hur vårt arbetssätt upplevs – allt för att kunna förändra och bli bättre.

Nära

Vi är aldrig längre bort än tre timmar från dig. Närhet är viktigt – såväl själslig och fysisk som geografisk. Därför har vi som regel att våra kunder aldrig ska bo längre bort än att vi kan nå dem på tre timmar.

Personligt

Genom din kundansvarig på Livsanda har du ett nära samarbete med Livsanda Assistans. Tillsammans skapar vi en långsiktig relation som bygger på förtroende. Vi har en öppen dialog över hur assistansen skall skötas. Din kundansvarig är flexibel och formar sitt arbetssätt efter dina önskemål och behov. Vissa vill träffas ofta och andra mer sällan. Några vill ta en fika hemma andra vill träffas hos oss eller äta lunch på stan.

Ansöka om personlig assistans

Behöver du hjälp att ansöka om personlig assistans hjälper vi dig kostnadsfritt genom hela processen – ansökan, hembesök, beslut och eventuell omprövning.

Ansökan

Den som ansöker om personlig assistans behöver först veta om man ska vända sig till kommunen eller Försäkringskassan. För att styrka att man har en funktionsnedsättning behöver man lämna in ett läkarintyg, ADL-bedömning eller andra intyg från till exempel en sjukgymnast. Det är viktigt att intygen bra beskriver personens funktionsnedsättning och behov. Sjukdomstillståndet eller diagnosen bör styrkas av en läkare som har träffat och undersökt patienten. Blanketter för att ansöka om assistansersättning finns på www.forsakringskassan.se.

Hembesök

När ansökan har kommit in till kommunen eller Försäkringskassan kommer en handläggare på hembesök. Vi är gärna med under besöket och hjälper dig genom processen. Vi ser till att ingen viktig information missas och hjälper till att få fram de intyg som krävs.

Beslut

Handläggaren vid Försäkringskassan eller kommunen utför sedan en utredning och skickar hem ett förslag på beslut. Du kan där välja att acceptera förslaget eller inkomma med ytterligare uppgifter eller korrigera felaktigheter. Därefter fattas ett beslut. Om du anser att beslutet är felaktigt kan både kommunen och Försäkringskassan pröva ärendet igen. Information om hur du gör finns i beslutsbrevet.

Bli kund

För oss är det viktigt att du känner dig trygg i processen att bli kund hos Livsanda. Detta oavsett om du är ny kund eller byter från annan aktör. Därför är vi måna om att du vet vad som händer i varje steg, och att det är du som bestämmer hur du vill ha det.

Kom i kontakt med oss:

  Vision

  En drivande aktör i skapandet av ett samhälle där alla människor har lika värde och samma förutsättningar. Vi står upp och försvarar ett öppet klimat där alla får lov att vara som de är.

  Värdeord

  Engagemang, Trygghet, Livsglädje, Öppenhet

  Till toppen av sidan
  Hoppa till verktygsfältet