Jour

Meny

Frågor och svar

Det finns givetvis många frågor kring personlig assistans. En del hoppas vi får sina svar här.  Om du inte hittar svaren på din fråga här eller på övriga sidor, så tveka inte att maila eller ringa oss. Inga frågor är för dumma, svåra eller konstiga. De enda frågor som är dumma, svåra eller konstiga är de som inte ställs.

Vad är personlig assistans?

Om du har en omfattande funktionsnedsättning och inte själv klarar din vardag kan du ha rätt till personlig assistans. Det innebär att du har en eller flera assistenter som hjälper dig med det du inte klarar av själv. Syftet är att du ska leva ett så självständigt liv som möjligt, på dina egna villkor.

Du som behöver assistans ska själv bestämma hur och vad som ska göras medan assistenten hjälper till med det som du inte klarar av själv på grund av din funktionsnedsättning. Du ska så långt det är möjligt kunna leva ditt liv som alla andra.

Personlig assistans infördes 1994 i Sverige. Det är LSS-lagen (Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade) som reglerar personlig assistans.

Vem har rätt till assistans?

LSS är en rättighetslag vilket innebär att om du uppfyller vissa kriterier har du rätt till assistans. Du ska tillhöra en så kallad personkrets och behöva hjälp med de grundläggande behoven. Det är din kommun eller Försäkringskassan som gör en objektiv bedömning av dina behov. Du får inte ha fyllt 65 år när du ansöker om assistans.

Hur ansöker jag om assistans?

Ansökan om personlig assistans görs till kommunen eller Försäkringskassan. Det är hur stort behov av hjälp du har som avgör. Om du behöver mer än 20 timmars hjälp med dina grundläggande behov i veckan ansöker du hos Försäkringskassan. Om du behöver mindre än 20 timmar är det istället hos kommunen där du bor som du ansöker.

Hjälp med grundläggande behov avses hjälp med att klä av och på sig, matning, att kommunicera med andra, att sköta sin personliga hygien eller annan hjälp som kräver ingående kunskaper om din funktionsnedsättning.

Om du inte är nöjd med beslutet du får från din kommun eller Försäkringskassan så har du rätt att överklaga.

På Livsanda Assistans hjälper vi dig gärna med ansökningsprocessen.

Hur anordnas assistansen?

Du väljer själv hur du vill att din personliga assistans ska anordnas. Det kan vara genom kommunen, i egen regi eller så väljer du att anlita en privat assistansanordnare. Livsanda Assistans är en privat assistansanordnare. Vi har funnits sedan 2004 och är idag verksamma i Västra Götaland och Halland. Vill du veta mer om vad vi erbjuder så är du välkommen att kontakta oss.

Får jag bestämma själv vilka personliga assistenter jag vill ha?

Ja. Det är alltid du som bestämmer vem du vill ha som assistent, detta sker dock ofta i samråd med oss då det är vi som är arbetsgivare till dina assistenter.

Hur går rekryteringsprocessen till när jag behöver ha en ny personlig assistent?

Först beskriver du för oss vilka personliga egenskaper och intressen du vill att assistenten ska ha. Tillsammans med dig kommer vi överens om vilken utbildning och arbetserfarenhet som en lämplig assistent bör ha.

Därefter utformar vi en annons som du först får godkänna innan den läggs ut på arbetsförmedlingen. Vi väljer ut ett antal kandidater som vi kallar till intervju där du som kund deltar om du har möjlighet och önskar. Om du vill kan du i intervjusituationen ha med dig en anhörig, god man eller vän. Tillsammans med oss håller vi gemensamt i intervjun.

Är du ett barn som behöver en personlig assistent är det bra om du har funderat ut några frågor som är viktiga för dig som du eller dina föräldrar kan ställa vid intervjutillfället.

Efter intervjuerna är det du som kund som väljer ut vilken av de sökande som ska bli din personliga assistent.

Hur används min assistansersättning?

Varje månad redovisar vi din budget för din assistansersättning. I redovisningen står hur mycket försäkringskassan eller kommunen betalt ut, personalkostnader, adminavg. samt omkostnadspeng. Vi redovisar även timmar enligt beslut och använda timmar. Varje kund har sin egen ekonomi baserat på hur många assistanstimmar du har beviljats från försäkringskassan eller kommun.

Hur ser kundens/assistentens kontakt med Livsanda Assistans ut?

Genom din kundansvariga hos oss har du ett nära samarbete med Livsanda Assistans. Tillsammans skapar vi en långsiktig relation som bygger på förtroende. Vi har en öppen dialog över hur assistansen skall skötas. Din kundansvariga är flexibel och formar sitt arbetssätt efter dina önskemål och behov.

Hur går det till att byta till Livsanda Assistans om man har assistans?

Det är mycket enkelt. Du kontaktar oss och bokar ett möte antingen hos oss eller hemma hos dig. När vi är överens tecknar vi ett avtal och en fullmakt. Vill du så kan vi hjälpa till med uppsägningen av ditt nuvarande bolag.

Varför Livsanda Assistans?

Livsanda Assistans är idag ett väl etablerat assistansföretag som startades utifrån drivkraften att göra livet bättre för funktionsnedsatta. Vi vet att alla är unika och därför erbjuder vi en personlig assistans utifrån just din personlighet och dina behov.

Kom i kontakt med oss:

  Vision

  En drivande aktör i skapandet av ett samhälle där alla människor har lika värde och samma förutsättningar. Vi står upp och försvarar ett öppet klimat där alla får lov att vara som de är.

  Värdeord

  Engagemang, Trygghet, Livsglädje, Öppenhet

  Till toppen av sidan
  Hoppa till verktygsfältet