Jour

Meny

Välkommen på Utbildning!

Syfte: Ökad kompetenshöjning inom; Aiai, LSS-lagens intentioner, Lex Sarah, tystnadsplikt och rutiner samt föreläsning kring våra mänskliga försvarsmekanismer.

 

Upplägg:

Kl. 9.00-10.00

  • Vi startar med fika och information om LSS-lagens intensioner, Lex Sarah och tystnadsplikt.
  • Personal går igenom rutiner vid sjukanmälan, viktiga telefonnummer, växel och jour samt stjärnmarkering vid tillgänglighet.
  • Information om rutiner för tidrapportering och kvittohantering.

Kl. 10.00-12.00

  • Föreläsning kring våra mänskliga försvarsmekanismer – Maja Koppfeldt.

Våra mänskliga försvarsmekanismer

Maja Koppfeldt är VD på Livsanda Care AB och är
utbildad Psykodynamisk psykoterapeut och har lång
erfarenhet av att arbeta inom personlig assistans.
Maja har även arbetat som politiker i Hälso- och sjuk-
vårdsnämnden Göteborg samt i Psykiatriberedningen
i Västra Götalandsregionen.

Vi kommer att gå igenom vilka olika psykologiska försvar vi har som människor och ni kommer att få möjlighet att ställa frågor och resonera kring dessa. Vi har alla olika strategier som vi har skapat för att klara av vår verklighet och för att upprätthålla en självbild. Alla människor använder sig av psykologiska försvarsmekanismer då de inre och yttre påfrestningarna blir för stora. Vi försvarar oss per automatik och vid högt funktionella försvar har vi fri tillgång till känslor och impulser. Vid lägre försvar blockeras våra tankar och känslor och vi låser oss. Våra försvar blir aktiva när vi t.ex. tar emot kritik. De olika psykologiska försvaren kan listas från högt funktionella ner till mycket primitiva.

När: 26/3 2018
Kl: 9.00-12.00
Var: Livsandas lokaler, Gruvgatan 19, 421 30 Västra Frölunda

Buss 82 eller 758 från Marklandsgatan, en hållplats till J A Wettergrens gata.

Ansvarig kursledare: Anneli Norrlén, Verksamhetschef

Anmälan: Via mejl till anneli.norrlen@livsanda.se

Vi vill ha din anmälan: senast den 20/3 2018
                                                          

Välkommen!

 

 

Kom i kontakt med oss:

    Till toppen av sidan
    Hoppa till verktygsfältet